ניזאר חליוי בן 28 יליד יפו, רכז תחום אלוואן - הקבוצות הערביות באיגי. "הנוער הגאה מסתובב בתחושת בדידות עצומה, ואנחנו חייבים להיות שם עבורם"

באיגי מצאתי מרחב מכיל את המורכבות הזהותית שלי בצורה טבעית, מקום שבו יכולים אנשים שונים להחזיק בהשקפות עולם שונות וזהויות שונות להביא את עצמם בטבעיות, מרחב שמאפשר שינוי משמעותי אצל הפועלים בו ואצל הקהל הלט"בי הצעיר. זהותי הפוליטית/לאומית מתקיימת בין המרחב הישראלי שבו אני חי לבין המחויבות המוסרית שלי לחברה הפלסטינית, כלהט"ב אני מבין את הצורך בלקיים מרחבים להט"בים פלסטינים/ערביים בחברה הישראלית.

כשנכנסתי לאיגי מצאתי עצמי בארגון מאוד מחויב למטרותיו, עמוס בפעילויות ונפשות שפועלות בימים ושעות לא שעות ולמרות כך השיחה האישית והרצון להיות עם כל מתנדב ומתנדבת גם בקשים האישיים שלהם אינו שולי כלל.

הפעילות שלנו באלוואן היא מאוד ייחודית ובעצם אין שום מסגרת אחרת הנותנת מענה ומאפשרת מרחב בטוח לנוער להט"ב ערבי, המשך פעילות אלוואן חשובה מאוד תאפשר לנוער להט"ב ערבי להתקיים במרחב שמדבר את שפתם ומבין את לבם, תקיים קהילה ערבית מגובשת ותייצר מפעל פעילים ופעילות להט"בים ערבים בעתיד.

הסיפור של

ניזאר חליוי

הצטרפו לאגודת הידידים